piątek, 28 lipiec 2017

Przekaż 1 procent

Przekaż 1% podatku dochodowego
chorym na stwardnienie rozsiane

KRS: 0000055578

wypełnij PIT razem z nami

pitprojekt online btn 1

Fundacja na Rzecz Chorych na SM - Wyniesienie na ołtarze
Przed godz. 17 cały Rynek wyglądał jak morze głów, nad którym górowały Sukiennice, Wieża Ratuszowa, kościółek św. Wojciecha, pomnik Adama Mickiewicza. Morze zafalowało, gdy wjechał papieski samochód. Ponad 100 tys. wiernych powitało entuzjastycznie Jana Pawła II, który zdążał powoli do bazyliki Mariackiej. Przy dźwiękach hejnału ruszyła do ołtarza ustawionego przed kościołem procesja. W przemówieniu powitalnym ks, kard. Franciszek Macharski zwrócił uwagę na wymowę historyczną i współczesną miejsca, w którym sprawowana była Eucharystia. Przypomniał "Biały Marsz" z 7 maja 1981 r. oraz poprosił Ojca Świętego o wyniesienie do chwaty ołtarzy Anieli Salawy. Cisza zaległa Rynek, gdy Biskup Rzymu uroczyście wypowiadał formułę beatyfikacyjną. W czasie śpiewu antyfony został odsłonięty obraz błogosławionej. U stóp wizerunku złożyli bukiety kwiatów przedstawiciele mieszkańców Sieprawia.
W homilii Ojciec Święty mówił o współczesnych problemach wiary, przywołał na pamięć postacie bł. Anieli Salawy i bł Królowej Jadwigi, wspomniał o Światowym Dniu Młodzieży w Częstochowie. W modlitwie wiernych wyrażono to wszystko, co "składa się na drogi ludzkiego dnia powszedniego". Modlono się m. in, za Piotra naszych czasów, za młodzież pielgrzymującą na spotkanie w jasnogórskim sanktuarium, za wszystkich wykonujących jak Aniela Salawa zawody służebne, aby nie zatracili poczucia godności pracy. Polecano Bogu dusze dwóch polskich misjonarzy franciszkańskich (o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego), zamordowanych przed kilku dniami w Peru. Modlono się wreszcie za uczestników zgromadzenia liturgicznego, aby posileni słowem Bożym i Eucharystią w czasach polskich przemian żyli zasadami miłości, szacunku i tolerancji.
Na Ofiarowanie złożono dary. rzeźbę przedstawiającą Chrystusa, relikwie bł. Anieli Salawy, W procesji do ołtarza uczestniczył również dziewięcioletni chłopiec
z Nowego Targu, Grzegorz Serafin, uzdrowiony za wstawiennictwem bł. Anieli Salawy.
Przed końcowym błogosławieństwem Jan Paweł II raz jeszcze przemówił do zebranych. W słowach prostych, przepełnionych miłością i przywiązaniem do miasta, wyraził wdzięczność za dziedzictwo duchowe, w którym wzrastał przez tyle lat. Z radością podkreślił, iż po raz pierwszy w swoim życiu mógł sprawować Mszę św. na krakowskim Rynku. Słowom Ojca Świętego towarzyszyły gorące oklaski. Prawie trzygodzinna uroczystość, zakończyła się śpiewem "Magnificat" i "Boże, coś Polskę".
Po Mszy św. na Rynku Jan Paweł II przyjechał do bazyliki oo. Franciszkanów, aby pomodlić się przy grobowcu z relikwiami Anieli Salawy. Poświęcił tam również obraz błogosławionej, przeznaczony dla kościoła w Sieprawiu oraz spotkał się z najbliższą rodziną dwu misjonarzy zamordowanych w Peru. Nawiedził także kaplicę Matki Boskiej Bolesnej, wzywanej w Krakowie, przed którą często się modlił jako biskup tej diecezji.
Około godz. 21 Papież przyjął grupę swoich dawnych studentów z duszpasterstwa akademickiego w Krakowie. Późnym wieczorem na Plantach i na ulicy Franciszkańskiej przed kurią metropolitalną gromadzili się ludzie, śpiewali pieśni i wznosili okrzyki. Około godz 22.30 Ojciec Święty ukazał się w oknie i przemówił do zebranych, dziękując im za przybycie. Wspomniał o VI Światowym Dniu Młodzieży. "Moi kochani, ja wam życzę, żeby wszystko to, co się dzieje w Częstochowie, zwłaszcza zasadnicza treść tego spotkania, żeby wszystko to stało się także waszym, krakowskim udziałem". Na zakończenie krótkiego spotkania Ojciec Święty odśpiewał z zebranymi Apel Jasnogórski i udzielił wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.


(Homilia w czasie mszy św. Beatyfikacyjnej Anieli Salawy, odprawionej na rynku głównym) - mp3

 


{backbutton}