piątek, 28 lipiec 2017

Przekaż 1 procent

Przekaż 1% podatku dochodowego
chorym na stwardnienie rozsiane

KRS: 0000055578

wypełnij PIT razem z nami

pitprojekt online btn 1

Fundacja na Rzecz Chorych na SM - Fotoserwis budowy

Fotoserwis

zdj006


Wizytacja przez chorych na SM budynku
przekazanego przez władze Niepołomic na rzecz Fundacji.

zdj016


Przedstawiciele Fundacji informują o projekcie wójta i mieszkańców Woli Batorskiej.

zdj007


Widok budynku od strony północnej po wymianie fundamentów i wykonaniu ogrodzenia

zdj010


Stan przekazanego budynku od strony południowej, po wykonaniu odwodnienia.

prezentacja


Architekt Marek Jabłoński prezentuje chorym i ich rodzinom
opracowane przez siebie projekty modernizacji Ośrodka.

zdj26


Obchód budowy przez: Stefana Chłopickiego, Tadeusza Biernata - dozorcę, Marka Sułkowskiego - głównego wykonawcę.

zdj27


Aktualny stan budowy w dniu 05 lipca 2002

zdj28


Lewe skrzydło budynku po zdjęciu dachu i starego stropu.
Pierwszy z prawej inż. Ryszard Głowa - inspektor nadzoru.

zdj008


Widok budynku od strony północnej na początku grudnia 2002 roku.


zdj009


Widok z innego ujęcia budynku od strony północnej na początku grudnia 2002 roku.


zdj014


Jeszcze inne ujęcie budynku od strony północnej na początku grudnia 2002 roku.


zdj011


Stan budowy Ośrodka od strony południowej w grudniu 2002 roku.


zdj012


Inne ujęcie stanu budowy Ośrodka od strony południowej w grudniu 2002 roku.


zdj013


Kolejne ujęcie stanu budowy Ośrodka od strony południowej w grudniu 2002 roku.


zdj34


Stan remontu na koniec grudnia 2002 roku.


zdj38


Stan remontu na koniec grudnia 2002 roku.


zdj35


Stan remontu w lutym 2003 roku, widok od strony południowej.


zdj36


Stan remontu w lutym 2003 roku, widok od strony południowej.


zdj37


Widok z terenu budowy na Wolę Batorską.


zdj39


Stan remontu na początku marca 2003 roku – strona zachodnia.


zdj40


Wizytacja budowy na początku marca 2003 przez projektanta, Marka Jabłońskiego,
oraz inspektora nadzoru, Ryszarda Głowę.


zdj41


Marcowe przedwiośnie sprzyja intensywnej pracy.


zdj42


Widok na Ośrodek „Ostoja” ze strony głównej drogi.


zdj49


Widok Ośrodka ze strony północno-wschodniej.


zdj50


Widok Ośrodka ze strony południowo-zachodniej.


zdj51


Widok Ośrodka z szosy Niepołomice-Szczurowa.


zdj52


Dobry znak dla Ośrodka – od strony wschodniej bociany uwiły sobie gniazdo.


zdj54


Dzień po przekazaniu pokrycia dachowego. Widok od strony południowej.


zdj55


Widok od strony północnej – łąka sąsiadująca z Ośrodkiem.


zdj103


Przyjazd do Ostoi w Woli Batorskiej przyszłych pacjentów


zdj105


Przedstawiciele władz wojewódzkich oceniają postęp prac


zdj106


Zdjęcie grupowe na tle Ośrodka


zdj107


Przeglądano wszystkie szczegóły budowy


ostoja01


Stan budynku Centrum Ostoja w lipcu 2006

ostoja02

ostoja03

ostoja04

ostoja05

ostoja06


{backbutton}