piątek, 28 lipiec 2017

Przekaż 1 procent

Przekaż 1% podatku dochodowego
chorym na stwardnienie rozsiane

KRS: 0000055578

wypełnij PIT razem z nami

pitprojekt online btn 1

Fundacja na Rzecz Chorych na SM - O Fundacji
Zarząd Fundacji:
Prezes: Monika Świtniewska
Wiceprezes: Barbara Grabiec
Członek Zarządu: Ewelina Matkowska

Rada Fundacji:
Przewodniczący: Krzysztof Musiorski
Wiceprzewodicząca: Maria Kielanowska
Członek Rady: Roman Ptak



REGON: 350571668
NIP: 6760017541
BANK: PKO BP I Oddział Kraków
nr. konta bankowego: 43 1020 2892 0000 5102 0186 7076

Fundacja zarejestrowana w dn. 11.09.1992 r, przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 29.11.2001
Numer KRS: 0000055578

Status Organizacji Pożytku Publicznego Fundacja uzyskała w dniu 31 stycznia 2005 roku
Założyciel i wieloletni Prezes: Stefan Chłopicki


Statutowe cele działalności:
 1. Prowadzenie Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjnego dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane „OSTOJA” w Woli Batorskiej;
 2. Działalność oświatowa, upowszechnianie wiedzy o przewlekłych schorzeniach neurologicznych i nowoczesnych metodach leczenia i rehabilitacji. Sympozja, seminaria, działalność wydawnicza;
 3. Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i chorych;
 4. Pomoc chorym na stwardnienie rozsiane w pozyskiwaniu środków na drogie lekarstwa powstrzymujące przebieg choroby, nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 5. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.


Aktualnie Fundacja prowadzi:

 1. Agencję Pośrednictwa Pracy, specjalizacja: zatrudnianie niepełnosprawnych, kursy aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, kursy dla wolontariuszy i opiekunów w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji chorych;
 2. Warsztat naprawczy i wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego;
 3. Punkt opieki nad chorym w domu;
 4. W ramach aktywizacji zawodowej prowadzi wypożyczalnię i warsztat naprawczy rowerów „Dwa koła”, oraz sklep ze sprzętem medyczno-rehabilitacyjnym.


Najbliższe plany na przyszłość:

 • Prowadzenie turnusów rehabilitacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych
  (w grudniu 2010 zakończyliśmy II końcowy etap budowy Centrum „OSTOJA”).
 • Dla zdobycia środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz utrzymanie Centrum "Ostoja – Fundacja prowadzi: akcję „Podaruj 1% podatku”, zbiórki publiczne, kwesty, organizuje koncerty charytatywne i poszukuje sponsorów.