piątek, 28 lipiec 2017

Przekaż 1 procent

Przekaż 1% podatku dochodowego
chorym na stwardnienie rozsiane

KRS: 0000055578

wypełnij PIT razem z nami

pitprojekt online btn 1

Fundacja na Rzecz Chorych na SM - Warunki zawarcia umowy

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy jest prośba skierowana do fundacji o założenie subkonta, z którego środki finansowe będą przeznaczane na leczenie i rehabilitację.

Prośba ta musi zawierać:
1. dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres, pesel, nr dowodu osobistego, telefon kontaktowy
2. hasło (podawane jako cel szczegółowy w darowiznach i zeznaniach podatkowych)

Do prośby należy dołączyć zaświadczenie lekarskie z kliniki lub poradni neurologicznej ze stwierdzoną diagnozą stwardnienia rozsianego (G-35). Dokumenty te należy dostarczyć do biura Fundacji, ul. Dunajewskiego 5 w Krakowie - osobiście lub pocztą.

Na podstawie dostarczonych dokumentów sporządza się umowę na papierze firmowym w czterech egzemplarzach, z podpisem Prezesa Fundacji. Następnie wszystkie egzemplarze podpisuje zainteresowany, z czego dwa zachowuje dla siebie.

Na podstawie podpisanej umowy, następuje otwarcie w ramach konta bankowego Fundacji wydzielonego subkonta.

Osoby posiadające subkonta mają pełny wgląd w ich stan osobiście lub drogą telefoniczną. Informujemy ponadto, że sponsorzy mogą odliczać od podatku przekazane kwoty na leczenie.

Wystąpienie do Fundacji o założenie subkonta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że Fundacja ani nie posiada, ani nie dysponuje środkami na wsparcie finansowe leczenia Interferonami lub immunoglobulinami. Posiadane środki Fundacja przekazuje na doposażenie Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Chorych na SM „Ostoja” w Woli Batorskiej.

{backbutton}