środa, 16 sierpień 2017

Przekaż 1 procent

Przekaż 1% podatku dochodowego
chorym na stwardnienie rozsiane

KRS: 0000055578

wypełnij PIT razem z nami

pitprojekt online btn 1

Fundacja na Rzecz Chorych na SM - turnus dofinansowany z 1%

 

Skorzystaj z okazji

Program dofinansowania pobytów rehabilitacyjno-opiekuńczych
dla osób ze stwardnieniem rozsianym

w Centrum „Ostoja” w Woli Batorskiej


Zarząd Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy ogłasza
3 edycję programu wsparcia dla osób ze stwardnieniem rozsianym
z terenu Polski, ze środków zgromadzonych przez Fundację
w ramach akcji „
Przekaż 1% podatku dla Centrum Ostoja"

W ramach programu zostaną dofinansowane
3-tygodniowe pobyty rehabilitacyjno-opiekuńcze dla osób z SM,
w wysokości 1 100 (słownie tysiąc) zł.

Kto może skorzystać z dofinansowania:
1. Osoba chora na stwardnienie rozsiane
2. Osoba posiadająca dochody nie przekraczające 1850zł brutto
 
Procedura składania zgłoszeń i przyznawania dofinansowań:
Podstawą do przyznania dofinansowania jest złożenie zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami osobiście, pocztą lub mailem w siedzibie Fundacji: ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków, najpóźniej na tydzień przed planowanym turnusem. Z dorinansowania można skorzystać tylko w wyznaczonych przez Fundację terminach. Ilość miejsc ograniczona. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.


Wymagane dokumenty:
· wypełniony druk zgłoszenia wraz z oświadczeniem o wysokości uzyskiwanych dochodów i zaświadczenie lekarskie - formularz zgłoszeniowy i zaświadczenie lekarskie (zał.2)
· ksero dokumentu poświadczającego diagnozę – SM
· zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w turnusie

 
Terminy pobytów w 2016 r:
turnus 2- i 3-tygodniowe:  luty - marzec
turnus 2-tygodniowy:  19 wrzesień - 02 październik

Terminy pobytów w 2015 r:
turnus 2-tygodniowy:  02 - 15 luty
turnus 3-tygodniowy:  02 - 22 luty
turnus 3-tygodniowy: 22 czerwiec - 11 lipiec
turnus 3-tygodniowy: 14 wrzesień - 04 październik
 
Terminy pobytów w 2014 r:
turnus 3-tygodniowy: 07 - 26 styczeń
turnus 2-tygodniowy: 07 - 19 styczeń
turnus 2-tygodniowy: 08 - 21 wrzesień
turnus 3-tygodniowy:  08 - 28 wrzesień 
turnus 3-tygodniowy:  03 - 23 listopad
 
Terminy pobytów w 2013r:
turnus 3-tygodniowy: 07.10 - 27.10
turnus 3-tygodniowy: 04.11 - 24.11
turnus 3-tygodniowy: 25.11 - 15.12
turnus 2-tygodniowy: 02.12 - 15.12
 
Pełny koszt turnusu:
3-tygodniowy: 2 250,00 zł
2-tygodniowy: 1500,00 zł
  
Koszt uczestnika turnusu dofinansowanego:
3-tygodniowy: 1 100,00 zł
2-tygodniowy:   750,00 zł

W programie:
· rehabilitacja ruchowa i fizykoterapia
· rekreacja (w tym Nordic Walking)
· gry ruchowe i umysłowe (w tym koszykówka, bilard, rummikub)
· wsparcie psychologiczne (w tym relaks, ćwiczenia oddechowe)
· terapia zajęciowa
· całodobowa opieka pielęgniarska
 
Uwaga!
Fundacja zastrzega prawo weryfikacji oświadczenia o dochodach