piątek, 28 lipiec 2017

Przekaż 1 procent

Przekaż 1% podatku dochodowego
chorym na stwardnienie rozsiane

KRS: 0000055578

wypełnij PIT razem z nami

pitprojekt online btn 1

Fundacja na Rzecz Chorych na SM - turnus rehabilitacyjny z PCPR

Od 2012 roku w Centrum "Ostoja" można skorzystać
z dofinansowania na turnus rehabilitacyjny

wpis do rejestru organizatorów - OR/12/0017/12 - termin ważności 5.07.2015
wpis do rejestru ośrodków - OD/12/0041/12 - termin ważności 30.07.2015

 

 • turnus rehabilitacyjny w Centrum "Ostoja"
 • pełny koszt:
  2tygodnie - osoba niepełnosprawna - 1500 zł z rehabilitacją,
  opiekun osoby niepełnosprawnej- 1300 zł bez rehabilitacji
  .
  • część kosztów pokrywa dofinansowanie z PCPR, MOPS
  • pozostałe koszty osoby posiadające wystarczające środki na subkoncie w Fundacji, mogą opłacić z subkonta.
  • koszty dojazdu do Ośrodka oraz powrotu (we własnym zakresie) pokrywa uczestnik turnusu.
 • Wymagania:
  • złożenie w biurze Fundacji wypełnionego formularza zgłoszeniowego - druk formularza zgłoszeniowego
  • W dniu przyjazdu na turnus należy mieć wypełnione zaświadczenie od lekarza o wydolności krążeniowo-oddechowej oraz braku przeciwwskazań do rehabilitacji