środa, 16 sierpień 2017

Przekaż 1 procent

Przekaż 1% podatku dochodowego
chorym na stwardnienie rozsiane

KRS: 0000055578

wypełnij PIT razem z nami

pitprojekt online btn 1

Fundacja na Rzecz Chorych na SM - 14 grudnia - Spotkanie opłatkowe

W niedzielę 14 grudnia odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyło 120 osób: członków TWK i Stowarzyszenia im. bł. Anieli Salawy. Bogaty program spotkania zawierał Mszę Świętą w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z podziękowaniem i prośbą o dalsze błogosławieństwo.
Dalsza część programu odbyła się w Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza w Centrum E w Nowej Hucie. W części oficjalnej uhonorowano dyplomami Przyjaciela Osoby Niepełnosprawnej za bezinteresowność i okazane serce Krystynę i Józefa Nieciów, Irenę Suder, Marię Tatarę, Zbigniewa Kuśnierza i Leonarda Plutę z Kanady.
Następnie studenci PWST Marcin Kowalczyk i Joanna Woźniczka odczytali poezję chorych na stwardnienie rozsiane Marii Bazielich i Wandy Jajko. Poezja ta była zawarta w świeżo wydanym przez Fundację im. bł. Anieli Salawy tomiku „Muzyka Życia”. Słuchacze bardzo żywo reagowali na strofy czytanej poezji i po przeczytaniu oblegali poetki z prośbą o dedykację.
Dalszym ciągiem uczty duchowej był godzinny koncert orkiestry składającej się z uczniów Szkoły Muzycznej „Mała Filharmonia” pod dyrekcją Tomasza Chmiela. Koncert składał się z dwóch części: standardy filmowe i kolędy polskie i oczarował wszystkich wysokim poziomem artystycznym.
Przed uroczystym obiadem wigilijnym łamano się opłatkiem, w czasie uczty kolędy śpiewali i inicjowali wspólne śpiewanie specjalnie zaproszeni klerycy Salezjanie z Wyższego Seminarium Duchownego.
Na zakończenie dla grzecznych dzieci dary przyniosły Aniołki w zastępstwie Świętego Mikołaja, który z braku śniegu nie dojechał.
wigilia08-01
wigilia08-02
wigilia08-03
wigilia08-04
wigilia08-05
wigilia08-06
wigilia08-07
wigilia08-08
wigilia08-09
wigilia08-10
wigilia08-11
wigilia08-12
wigilia08-13
wigilia08-14
wigilia08-15
wigilia08-16
wigilia08-17
wigilia08-18
wigilia08-19
wigilia08-20
wigilia08-21
wigilia08-22
wigilia08-23
wigilia08-24
wigilia08-25
wigilia08-26
wigilia08-27
wigilia08-28
wigilia08-29
wigilia08-30
wigilia08-31
wigilia08-32

{backbutton}