środa, 16 sierpień 2017

Przekaż 1 procent

Przekaż 1% podatku dochodowego
chorym na stwardnienie rozsiane

KRS: 0000055578

wypełnij PIT razem z nami

pitprojekt online btn 1

Fundacja na Rzecz Chorych na SM - 5 lutego - Konferencja "Narodowy program leczenia SM, stan aktualny, perspektywy na przyszłość"

Na zaproszenie organizatorów w konferencji udział wzięli przedstawiciele Przedstawiciele NFZ, lekarze zajmujący się leczeniem SM w Województwie Małopolskim, przedstawiciele organizacji działających na rzecz chorych na SM, w tym przedstawiciel Zarządu Głównego PTSR, fizjoterapeuci i psycholodzy pracujący z chorymi.
W spotkaniu udział wzięło ponad stu chorych i ich rodziny z całej Małopolski.
Na miejscu korzystali z indywidualnych konsultacji ze specjalistami w dziedzinie leczenia i pomocy chorym na SM oraz otrzymali materiały edukacyjne dotyczące tematu spotkania. Po części oficjalnej spotkanie integracyjne w kuluarach.
Konferencja miała bardzo żywy przebieg, chorzy wykorzystali fakt, iż uczestniczyła w spotkaniu Dyrektor Oddziału Małopolskiego NFZ Pani Maria Janusz, Rzecznik praw pacjenta Pan Tomasz Filarski, oraz lekarze specjaliści z poradni dla chorych na SM z Kliniki Neurologii CMUJ i poradni dla chorych przy TWK. Podstawowym postulatem chorych i ich rodzin było pilne wdrożenie Narodowego Programu Leczenia SM. Pani Dyrektor Maria Janusz zapewniła chorych, że w roku 2007 i następnych zwiększona będzie ilość pacjentów objęta refundacją leczenia Interferonem, a NFZ zainteresowany jest ścisłą współpracą z organizacjami zrzeszającymi chorych i działającymi w ich interesie.
spotkanie01
Od lewej siedzą: fizjoterapeuta TWK dr Waldemar Makuła, specjalista NFZ ds gospodarki lekami,
dyrektor NFZ Maria Janusz, prezes Fundacji Stefan Chłopicki, dr Anna Rokosz z Poradni TWK,
dr Elżbieta Gryz z Kliniki Neurologii UJ, dr Teresa Róg z Kliniki Neurologii UJ,
dr Urszula Władzińska z Poradni TWK

spotkanie02
spotkanie03
spotkanie04
spotkanie05
W pierwszym rzędzie siedzą rzecznicy NFZ: rzecznik prasowy Ewa Sadowska
i Rzecznik Praw Pacjenta Tomasz Filarski

spotkanie06
spotkanie07
spotkanie08
spotkanie09
spotkanie10
spotkanie11
spotkanie12
spotkanie13

{backbutton}