661 709 005 ,Ostoja 605 507 005 biuro@fundacja-sm.org

Wspomóż fundacje przez

Odwiedź nasz profil na Facebook

Punkt Opieki

Punkt Opieki realizuje w ramach umowy z miastem Kraków usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mieszkańców Krakowa. Realizowane są na podstawie zlecenia z Miejskiego Ośrodka Poomocy Społecznej. Pracownicy socjalni w MOPS-ie przyjmują wnioski o potrzebę realizacji usług opiekuńczych lub specjalistycznych.

Usługi opiekuńcze to pomoc niefinansowa polegająca na zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, zarówno gospodarczych jak np. utrzymanie bieżącej czystości w otoczeniu chorego czy wizyty lekarskie, zakupy, a także pielęgnacyjnych, higienicznych zaleconych przez lekarza. Zakres oraz wymiar usług dostosowywany jest do potrzeb chorego, jego stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi te dostosowane są do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi te obejmują czynności polegające na kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji, jako wspierania procesu leczenia.

Fundacja prowadzi ciągły nabór na opiekunów usług opiekuńczych i specjalistycznych.

Obszar działania Fundacji obejmuje:

  • usługi opiekuńcze realizujemy dla filii nr I i VI
  • usługi opiekuńcze specjalistyczne realizujemy dla wszystkich filii I-IX

Punkt Opieki: ul. Dunajewskiego 5, wejście A, parter

www.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl

Kontakty do Punktu Opieki

Usługi opiekuńcze: tel. 12-633-69-65
Usługi specjalistyczne: tel. 12-633-47-58
FAX:  12-634-50-52

Kontaky do Filii MOPS

Filia nr 1 os. Teatralne 24, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 6430706, email: f1@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic III, XIV i XV Miasta Krakowa,

Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 39, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24, email: f2@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa,

Filia nr 3 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 257-00-07, fax: 12 2570008, email: f3@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic IX, X, XIII Miasta Krakowa oraz północnej części obszaru Dzielnicy XI, wyznaczonej w następujący sposób:

–    od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, do ulicy Witosa,

–    od północy granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XIII,

–    od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, do ul. Nowosądeckiej,

–    od południa granicę stanowią północne strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78,

email: f4@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa,

Filia nr 5 ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75, email: f5@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa,

Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74, email: f6@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic I i II Miasta Krakowa,

Filia nr 7 al. Słowackiego 46, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20, email: f7@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic V, VI i VII Miasta Krakowa,

Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27 (II piętro), tel.: 12 659-12-68, fax: 12 651-21-60, email: f8@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa oraz południowej części Dzielnicy XI wyznaczonej w następujący sposób:

–    od północy granicę stanowią południowe strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

–    od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, od ulicy Witosa,

–    od południa granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą X,

–    od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, od ul. Nowosądeckiej,

Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09, fax: 12 12 644-80-34, email: f9@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI, XVII Miasta Krakowa;

Wspomóż fundacje przez

Biuro Fundacji

poniedziałek: 10:00 – 15.00

wtorek: 10:00 – 15.00

środa: 10:00 – 15.00

czwartek: 10:00 – 15.00

piątek: dzień bez przyjęcia stron

Przekaż 1 %

Przekaż 1% podatku dochodowego chorym na stwardnienie rozsiane
Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy
z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu  PITax.pl dla OPP

KRS Fundacji

0000055578