661 709 005 ,Ostoja 605 507 005 biuro@fundacja-sm.org

W związku z wejściem w życie RODO przedstawiam interpretację prawną dotyczącą możliwości przekazywania danych darczyńców podopiecznym.

Uprzejmie informujemy, że Fundacja nie ma prawnej możliwości przekazywania danych darczyńców z 1% podopiecznym Fundacji w celu przesłania zwyczajowych podziękowań.
Wynika to z faktu, że cel przetwarzania danych podatników, zawarty choćby w treści zgody na formularzu podatkowym obejmuje jedynie przekazanie danych bezpośrednio do OPP.
Brak jest podstawy prawnej choćby w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do takiego przekazywania danych darczyńców.”